✓ Klachtenprocedure

              WebwinkelKEUR             

Klachtenprocedure
Natuurlijk willen wij dat jij tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is jouw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als je vindt dat jij niet naar behoren bent behandeld door een medewerker van deze webwinkel, jij niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website, of indien je vindt dat jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun jij je ongenoegen kenbaar maken aan de afdeling Klachtenmanagement.

Hoe en waar kun je een klacht indienen?
Je kunt jouw klacht indienen door het online contactformulier in te vullen.
Tevens kun je een schriftelijke klacht insturen naar:
   Wish4Pets
   t.a.v. afdeling Klachtenmanagement
   p/a Moleplaat 48
  8939 DS Leeuwarden

Je ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van jouw klacht.
Jouw klacht wordt in behandeling genomen indien:
•   Jij bij een webwinkel van Wish4Pets een bestelling hebt gedaan;
•   Jouw naam/adres/woonplaats vermeld staat;
•   Jij de klacht binnen een tijdsbestek van 2 maanden bij ons hebt gemeld. Als klant zijnde heb je namelijk de plicht om binnen 2 maanden een defect o.i.d. te melden.

Van wie en wanneer verneem je de uitspraak? 
Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor jij de uitspraak over jouw klacht hebt ontvangen. Je ontvangt een reactie van afdeling Klachtenmanagement.

Niet eens met de uitspraak?
Als je het niet eens bent met de reactie van onze afdeling Klachtenmanagement, kun je overwegen het geschil voor bemiddeling aan te melden via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil.

Behandeling van een klacht bij WebwinkelKeur
1. Jouw klacht wordt gearchiveerd bij WebwinkelKeur en doorgestuurd naar DierSpeciaal.
2. Wij moeten dan binnen 7 dagen reageren en aangeven hoe de klacht opgelost wordt.
3. Als het geschil niet kan worden opgelost, dan zal WebwinkelKeur na die 7 dagen bemiddelen. Het blijkt in de praktijk, dat partijen vaak elkaar tegemoet komen en de klacht samen oplossen. Is de klacht nog niet opgelost, dan biedt Stichting WebwinkelKeur een onafhankelijk geschillencommissie in samenwerking met Digidispuut. Deze commissie behandelt geschillen en doet een bindende uitspraak. Hiermee voorkom je juridische kosten voor beide partijen.

Geschillencommissie via het ODR-platform* 
Je kunt je klacht ook voorleggen aan het Europese ODR-platform.

*Het ODR (Online Dispute Resolution)platform
Alle webwinkels zijn verplicht te verwijzen naar het Europese ODR-platform. Ook webwinkels die al zijn aangesloten bij een nationale geschillencommissie. Naast de dan verplichte link naar de aangesloten geschillencommissie, moet de webwinkel dus óók verwijzen naar het ODR-platform. De consument zal bij aangesloten webwinkels dus twee opties hebben: hij kan rechtstreeks bij de aangesloten geschillencommissie terecht, maar hij kan zijn geschil ook op het ODR-platform melden, waarna het platform ervoor zorgt dat deze consument bij de juiste, aangesloten geschillencommissie terecht komt.